XXXIII. Kandó Konferencia

XXXIII. KANDÓ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

"Kandó a tudomány hajóján"

ISBN: 978-963-7158-08-7

2017. november 23-24. (csütörtök-péntek)

Óbudai Egyetem

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Budapest, Tavaszmező utca 17, 14-18.


A Kandó immár harminchárom éve minden évben megrendezi a Kandó Tudományos Konferenciát, amelyen a kar oktatói, külföldi és magyar egyetemek munkatársai, ipari partnerek, valamint a kar tehetséges diákjai mutathatják be tudományos eredményeiket.

Ez évben 2017. november 23-án került megrendezésre a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként a XXXIII. Kandó Konferencia, melyen a hagyományos előadások mellett lebonyolításra került a Ipari Fórum elnevezésű rendezvénysorozat folytatásaként a III. Ipari Fórum.

A konferencia program széles  tudományterületet ölelt át, ezzel is jelezve, hogy a Kar  képzése  felöleli a  villamosmérnöki szakma csaknem teljes spektrumát.

A konferencián 6 szekcióban összesen 55 előadás hangzott el 89 szerző közreműködésével. A  szerzői körben megtalálhatók voltak kollégák Oroszországból, Szlovákiából, Ukrajnából is.

Az III. Ipari Fórum során az ipari partnerek részvételével kerekasztal beszélgetésre került sor, melyek témái a felsőoktatás és az ipar együttműködésének kérdései voltak, úgymint a tantár- gyi tematikák ipari véleményezése, a  projekt alapú képzés működési rendjének kialakítása, szorosabb oktatási együttműködés az akadémiai szféra és az ipar között, az új kooperatív szabályzat hatásai, a villamosmérnök képzésre jelentkezők létszámának látványos csökkenésének okai, az Ipar 4.0 várható hatásai.

Valamennyi téma kapcsán izgalmas, előremutató, konstruktív eszmecserére került sor, melynek tapasztalatait leszűrve egy hatékonyabb, az ipar igényeit mind jobban kielégítő villamos mérnök képzés valósítható meg.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 24 ipari partnerünk elfogadta meghívásunkat és ezen cégek vezető szakemberei részt vettek az Ipari Fórum programján. Az alábbi felsorolásból látszik, hogy a mind a KKV szektor mind a nagy vállalatok is fontosnak tartották a részvételt:

Antenna Hungária Zrt.,  Balluff Kft., BHE Bonn Hungary Kft., DÉMÁSZ Zrt., Enterprise Group, E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Evosoft Hungary Kft., ÉMÁSZ Hálózati Kft., Fercom Kft., Flex Kft., Goodwill Energy Zrt., Huawei., Infoware Zrt., Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Magyar Telekom, MNHH, National Instrument Kft., Pannon Egyetem, PowerQuattro Zrt., Semilab Kft., Siemens Zrt., Silex Zrt., Teltrans Kft., Thyssenkrupp Hungary Kft.,

Ipari partnereinken kívül részt vettek a vitában a Kar vezetői és dolgozói is. A kerekasztal beszélgetés során terítékre került témák és javaslatok alapján részletes összefoglaló és egy javaslat csomag kerül összeállításra.

Összességében elmondható, hogy egy nagyon érdekes, szakmailag magas színvonalú, nagy érdeklődésre számot tartó konferencián vagyunk túl, melynek értékes színfoltja volt a III. Ipari Fórum. Az Ipari Fórum résztvevői a tavalyihoz hasonlóan ismét kifejtették azon véleményüket, hogy a Fórum egy adott rendszerességgel megrendezendő, az ipar és a felsőoktatás együttműködésének aktuális kérdéseit egyeztető szakmai platform legyen..

A konferencia részletes programja megtalálható a konferencia honlapján: http://kvk.uni-obuda.hu/konf2017


III. Ipari Fórum összefoglaló

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara (KVK) által életre hívott Ipari Fórum létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy a KVK ipari partnereinek képviselői, valamint a kar vezetősége és oktatói közösen értékeljék a jelenlegi együttműködési területeket, azok kereteit, valamint körvonalazzák a további célokat és a hatékony megoldási lehetőségeke t. A III. Ipari Fórumon a csaknem három órás kerekasztal beszélgetés keretében többek között olyan témák kerültek előtérbe, mint az ipar elvárásai az egyetemi képzéstől,  az oktatási-kutatási együttműködési lehetőségek, a gyakorlatorientált képzés fejlesztése, valamint az egyetemi oktatás ipari támogatásának kérdései. A Fórum újdonsága, hogy a tantárgyi tematikákat előzetesen, írásban véleményezték a cégek.

Az Ipari Fórumon a következő cégek és szervezetek képviseltették magukat:
Antenna Hungária Zrt., Balluff Kft., BHE Bonn Hungary Kft., DÉMÁSZ Zrt., Enterprise Group, E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Evosoft Hungary Kft., ÉMÁSZ Hálózati Kft., Fercom Kft., Flex Kft., Goodwill Energy Zrt., Huawei., Infoware Zrt., Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Magyar Telekom, MNHH, National Instrument Kft., Pannon Egyetem, PowerQuattro Zrt., Semilab Kft., Siemens Zrt., Silex Zrt., Teltrans Kft., Thyssenkrupp Hungary Kft.,
Ipari partnereinken kívül részt vettek a vitában a Kar vezetői és dolgozói is. A kerekasztal beszélgetés során terítékre került témák és javaslatok alapján az alábbi 10 pontban foglaljuk össze az elhangzottakat, mely egyben egy akció program alapjának is tekinthető:

  1. Az írásban beérkezett tantárgyi tematikák véleményezése és a kerekasztal beszélgetés során felmerülő javaslatok tükrében meg kell vizsgálni és a tantárgyi tematikákat és a jogos igényeket be kell építeni a jövő  tanterveibe. Ez a szinte egyedül álló jó kezdeményezés a jövőben is folytatandó.
  2. A stratégiai fontosságú cégek, melyek feladata az ország infrastruktúrájának, alapszolgáltatásainak biztosítása "fogadjanak örökbe" egy-egy szakterületet és azon a szakterületen dolgozó fiatal oktatókat támogassák  (pl. projektek, kutatási együttműködés, részfoglalkoztatás).
  3. A Kar készítsen akció programot, hogy mely tantárgyban milyen támogatásra szorul az ipar részéről és azt hozza nyilvánosságra.  Kerüljön megfogalmazásra, hogy mely tantárgyban milyen oktatási és/vagy eszköz támogatásra van szüksége.
  4. Kezdődjenek tárgyalások az ipari partnerek oktatásba való bevonása területén az Industrial Professor, mester tanár pozíciók adta lehetőségek révén
  5. Fokozni kell a projekt alapú képzést. Célként megfogalmazandó, hogy a projekt munkák 70-80 % - a az iparból jöjjön. A projekt munkák alapjai lehetnek a későbbi szakdolgozati, TDK munkáknak valamint a kooperatív képzés és munkaerő piacra kerülés lehetőségének.
  6. Közös ipari és egyetemi akciók szervezése ill. a már létezők jobb kihasználása a közép iskolások motiválására a villamosmérnöki szakma irányába.  Olyan bemutatók, programokra van szükség, amelyek bemutatják a potenciális villamosmérnök jelölteknek a villamos mérnöki szakma szépségeit, az alkotás örömét
  7. Meg kell újítani az MSc képzés meglévő szakirányait, esetleg szélesíteni a választékot, bevezetni  az angol nyelvű képzést.
  8. Erősíteni kell a képzésben az általános mérnöki ismereteket annak érdekében, hogy munkaerő piacon a végzett mérnökök elhelyezkedését ne  korlátozza a túl specializált ismeretanyag.
  9. Közös erőfeszítések annak érdekében, hogy kooperatív képzés kerüljön be a duális képzési formák közé. Ennek bizonyos jelei már látszódnak, elindultak ez irányú folyamatok.
  10. Ipari összefogással petíció megfogalmazása a szakképzési támogatás célzott átadásának korábban sikeres  formájának visszaállítására. Konzultációk megkezdése az ezt támogató cégekkel, szervezetekkel.