KTTK célja

KTTK célja, feladatai

A Kandó Technológia Transzfer Központ (KTTK) egy egységes rendszerben kívánja összefoglalni a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar tudományos tevékenységét és az azzal kapcsolatos valamennyi tevékenységet.

Felsorolja és ismerteti a Karon létező és működő fontos kutatási potenciált képviselő tudományos és innovációs műhelyeket, kutató csoportokat. A szándék nemcsak a puszta felsorolás, hanem egy vonzónak tűnhető ajánlat is a külső partnerek, ipari cégek számára a Kandón megtalálható kutatási kapacitás és színvonal vonatkozásában. Az ipar így tudomást szerezhet, hogy mely K+F témákban találhat megfelelő partnert az aktuális K+F feladatokhoz.

Bel- és külföldi oktatási intézményeknek is segítséget jelenthet, hogy megfelelő partnereket találjanak pályázatokhoz egyéb oktatási, kutatási projektekhez.

A honlap igyekszik naprakész információt szolgáltatni az ipari együttműködésekről, K+F munkákról, pályázati tevékenységekről.

Áttekintést nyújt a Kandón szervezett ill. szervezendő konferenciákról, tervekről.

Figyelemmel kíséri és segíti a hallgatói innováció megnyilvánulási lehetőségeit, színtereit, így a hallgatók TDK tevékenységét, ipari gyakornoki, kooperatív képzési lehetőségeit és egyéb ipari együttműködéssel működő projektjeit. Pl. szakdolgozati témák.

Ugyanakkor szándék szerint felhívja a figyelmet a felsőoktatást érintő fontos kérdésekre, média és kormányzati hírekre, tervekre, sajtó orgánumokra és az ezekkel kapcsolatos hírekre.

Segítséget kíván nyújtani a KVK intézeti eszközeinek, berendezéseinek, valamint szellemi kapacitásának hatékony felhasználásában, mobilizálásában. Kutatási lehetőségeket, színtereket kíván előkészíteni minden oktató és munkatárs részére.

A KTTK az ipari és szolgáltatási területeken felmerülő - és a kutatóhely szakmai kompetenciájába eső - kutatási-fejlesztési feladatokra hívja fel a figyelmet, melyek lehetőséget teremthetnek elsősorban a saját oktatók, dolgozók tudományos tevékenységére. A KTTK nyitott bármilyen további egyetemi, hazai és nemzetközi együttműködésre.

Támogatni kívánja a részvételt hazai és nemzetközi pályázatokon, bevonva külső konzorciumi partnereket, és ha feltételek adottak, létrehozva "kooperációs kutatási központot".

A KTTK nagy figyelmet fordít a hallgatók bevonására a fejlesztő munkákba, ezzel is segítve gyakorlati készségeik kialakítását és végzés utáni elhelyezkedésüket, illetve tovább tanulásukat.

Fontos szempont a kutatás-fejlesztés eredményeként elért szakmai tapasztalatok oktatásba történő visszaforgatása.