Kutatóhelyek

Tudományos kutatóhelyek

A tudományos kutatóhelyek, olyan kutatóközpontok, amelyekben tudományos igényű munkák folynak,  melyek eredményei tudományos cikkek, kiadványok, tudományos fokozatok, nemzetközi kapcsolatok szintjén is jelentkeznek. A Karon jelenleg három - ezen igényeknek megfelelő - tudományos kutatóhely működik:

Tudományos kutatóhelyek tevékenységi köre:

1. Elektronikus eszközök és félvezetők tudományos kutatóhely

2. Intelligens energia ellátó rendszerek tudományos kutatóhely

3. Nap Kompetencia Centrum (NKC)
Az NKC a napelemek performanciájának elemzését, a termikus vizsgálatokat, és kompakt (PV + Thermo) napelemek vizsgálatát tűzte ki kutatási céljául. 2010-ben alakult.

4. Xilinx Tudásközpont 

Xilinx az oktatásban:

 • Digitális technika tantárgy, dr. Lovassy Rita PhD
 • Beágyazott rendszerek tantárgy, Sándor Tamás, Milotai Zsolt
 • Automatizált gyártórendszerek I-II. tantárgy Sándor Tamás, Milotai Zsolt
 • Információs rendszerek tantárgy Sándor Tamás, Milotai Zsolt

Xilinx a kutatásban:

http://science.uni-obuda.hu/node/5495

5. Szoftver Biztonsági Tudásközpont

Innovációs kutató-fejlesztő műhelyek

A tudományos kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenység másik  szintje az innovációs K+F műhelyekben folyik. Feladatuk elsősorban konkrét K+F munkák, alkalmazott kutatási tevékenység végzése
A műhelyek a következők:

 • Energetikai kutató műhely
  Vezetője: Dr. Kádár Péter
  Az EKI fő területe a villamosenergia rendszerek (VER) kutatása. Az EKI a villamos energia területi elosztás és gazdálkodás területén jelentkező kihívásoknak kíván megfelelni. Jelentős eredményeket tudhat magának az energetikai diszpécser központok fejlesztésében, a VER elosztó hálózatok védelem automatizálásában és az üzemirányítás korszerűsítésében. Az EKI jelentős volumenű kutatásokat folytat a villamos mérők befolyásolási kérdéseiben, a hang és rádiófrekvenciás körvezérlésekben, az illegális áramvételezés elhárítási módszereinek továbbfejlesztésében, energia gazdálkodási rendszerek kialakításában és a rendszerszintű megbízhatósági modell kidolgozásában, valamint az állapot függő karbantartás tudományos megalapozásában is.
  Web: http://eki.kvk.uni-obuda.hu
 • Integrált irányítástechnika műhely (IIM)
  Vezetője: Dr. Vajda István
  Az IIM az Automatika Intézet keretein belül működik. Az IIM számos innovációs és fejlesztési munkával büszkélkedhet, a követező kiemelt területeken: szenzormentes, szinkronmotoros hajtás irányító egységének fejlesztése; számítógépes vezérlésű mérő- és kiértékelő rendszerek fejlesztése; közúti gépjárművek elektromechanikus- és elektronikus berendezéseinek fejlesztése; robbanómotor-, villamosmotor és hibrid hajtású járművek elektronikáinak fejlesztése; épület- és közmű automatizálás; megújuló energiaforrások teljesítmény elektronikáinak és irányításának fejlesztése.
 • Elektronikus rendszerek műhely (ERM)
  Vezetője: Dr. Lendvay Marianna
  Mikroelektronikai és Technológiai Intézetben (MTI) folyó kutatások főbb fókusza a nanotechnológiai kutatásokra és alkalmazásokra terjed ki.Az önszerveződő nanostruktúrák előállításának többféle technológiája ismeretes, melyek közül kiemelkedik az ún. Molecular Beam Epitaxy (MBE) technológia. Tudományos kapcsolatainak köszönhetően kutatásainkat az MTA-val közösen létrehozott kutatólaboratóriumban egy MBE berendezésen végezzük, mely jelenleg az egyetlen ilyen félvezetős technológia az országban. Elsőnek sikerült kimérnünk az InGaAs sávszerkezetét Angleresolved Photoelectron Spektroscopy-ával. Kimutattuk, hogy a RHEED oscilláció fázisa függ az elektronsugár beesésének körülményeitől, és a mérési eredmények és Monte Carlo szimulációval végzett kísérletek összehasonlításával e kölcsönhatás mikéntjéről tudtunk meg részleteket. További eredményeink a nanodrótok növesztése és a minimális felületi energiák kiszámítása, sputterinngel növesztett hidrogénezett amorf SiGe növekedésének és adalékolásának tanulmányozása, CdGeSe alapú anyagok fotokorrozióval szembeni ellenállásának vizsgálata. Eredményeinket több nemzetközi vezető tudományos folyóiratban publikáltuk.
  Web: http://mti.kvk.uni-obuda.hu/node/52

 • Mérés-automatizálási rendszerek műhely
  Vezetője. Dr. Schuster György
 • Infokommunikációs rendszerek műhely (IRM)
  Vezetője: Dr. Maros Dóra
  A Híradástechnika Intézetkeretében működő Műhely a kutatás-fejlesztések terén már a KTTK megalakulása előtt is nagy múltra tekint vissza. 2005-2010 kutatási témái a következők voltak: közüzemi fogyasztásmérők elektronikus leolvasása és adattovábbítás; nagy sávszélességű előfizetői hozzáférés IP hálózathoz kábel TV hálózaton; kábeltelevízió hálózat optikai gyűrű továbbfejlesztési lehetőségei; IP-TV gyakorlata és pilot tesztek kábeltelevízió hálózati hozzáférés esetén; passzív optikai hálózatok kialakíthatósága a gyakorlatban. Intézetünk az Nemzeti Hírközlési Hatósággal kötött együttműködési szerződés keretében az aktuális feladatok figyelembe vételével kidolgozott, évente megújított munkaprogram szerint kiemelt figyelemmel kíséri a rádió és televízió műsorszolgáltatás különböző platformjain alkalmazható új műszaki technológiákat és szolgáltatásokat, azok szabványosítási helyzetét, valószínűsíthető jövőbeli változásait. A veszélyhelyzeti kommunikáció jelenleg intézetünk egyik kiemelt kutatási területe, melynek eredményeit immár három, az Intézet által szervezett országos konferencián (EMCOM) publikáltuk. A konferenciasorozat intézetünk, karunk védjegyévé vált.