XXX. Kandó Konferencia

XXX. Kandó Konferencia

Energiastratégiák


XXX. Jubileumi Kandó Konferencia

2014. november 20 - án rendezte a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar a XXX. Kandó konferenciát.

A konferencia több szempontból is jubileuminak számít. Nemcsak a kerek szám miatt, hanem ez egyben az intézmény 45-ik születésnapja is, mint felsőoktatási intézmény. A jogelőd Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolát 1969-ben alapították, de ez az időpont egyben névadónk, Kandó Kálmán születésének 145-ik évfordulója is.

A konferencia célja nemcsak ezen jubileum megünneplése volt, hanem a Kandón folytatott és napjainkban új lendületet vett tudományos élet, kutatás-fejlesztési eredmények bemutatása, a belföldi és külföldi oktatási, kutatási kapcsolatok elmélyítése, továbbgondolása is.

Ezen gondolat találó szlogenje a "Kandó a tudomány hajóján". Valóban elindult ez a hajó, a tudomány hajója, mely egyre magasabb hullámokon át képes egyenesen tovább haladni. Ezen az úton motorként számítunk a meglévő oktatói, kutatói gárdára, az ő tudásukra, szellemi tőkéjükre, az ipari kapcsolatokra, bel- és külföldi egyetemekkel való együttműködésekre és mindezekkel közösen a pályázatokra.

Úgy érezzük a konferencia teljesítette feladatát, egy színvonalas, nagy érdeklődéssel övezett, magas tudományos értékeket felmutató rendezvényt tudhatunk a hátunk mögött.

A konferencia fő témái az automatika, az energetika, a méréstechnika, minőség-ellenőrzés, informatikai technológiák valamint az oktatás- és kutatás szervezés köré csoportosultak.

Összesen 48 előadás hangzott el, ezek közül 16 angol nyelven. 30 olyan előadás volt, ahol a szerzők között kandós munkatárs is volt. Tíz külföldi szerző ill. előadó emelte a konferencia színvonalát. Különösen biztató az ipari partnerek aktív megjelenése az szerzők és előadók között.

Kiemelendő értékmérője a konferencia szakmai megítélésének a felsőoktatási intézmények szinte széleskörű képviselete, úgymint:

 • Pannon Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Eötvös Lóránt Tudományegyetem
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem több Kara
 • Dunaújvárosi Főiskola
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Semmelweis Egyetem
 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Szabadkai Egyetem
 • Újvidéki Egyetem
 • Eszéki Egyetem
 • Dortmundi Egyetem

Számos olyan magas szakmai színvonalú cikk került beadásra, melyek rangos szakmai folyóiratokban való megjelenésre is hivatottak.

Összegezve olyan magas színvonalú, széles érdeklődést kiváltó, magas szakmai színvonalú konferencia sikeres lebonyolításán vagyunk túl, mely biztos, szilárd alapot nyújt az elkövetkező évekre, hogy a tudomány minél magasabb fokon kerüljön művelésre a Kandó karon és ennek megfelelően még nagyobb szakmai elismerést váltson ki a tudományos élet színpadán.