Jubileumi Év a Kandón (2019) - Visszaemlékezés


Különleges jelentőségű, kiemelkedő év volt 2019 a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar számára. Több jubileumot ünnepeltünk: karunk névadója, Kandó Kálmán születésének 150. évfordulóját, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulóját. Nem utolsósorban pedig az Óbudai Egyetem fennállásának 10. évfordulójára is emlékeztünk.

Szerveztünk emlékkiállítást, emlékülést, öregdiák-találkozót, megrendeztük a XXXV. Jubileumi Kandó Konferenciát, az IEEE CANDO EPE 2019 nemzetközi tudományos konferenciát és a IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferenciát. Az ünnepi események közé sorolhatjuk a jubileumi diplomaátadó ünnepséget, a XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetemet és a
XXV. Jubileumi Országos Ajtonyi István Programozó Versenyt.

Szerveztünk még jubileumi sporteseményeket, emlék- és barlangtúrákat, tanulmányi versenyeket, koszorúzásokat. Különösen emlékezetes az Egerfarmoson, Kandó Kálmán szülőfalujában a helyi önkormányzattal közös megemlékezés és koszorúzás.

Időrendi sorrendben az első nagyobb léptékű esemény az április 16-18 között megrendezett
XXV. Jubileumi Országos Ajtonyi István Programozó Verseny volt, mely aPLC-verseny néven ismert szakmai körökben. A vetélkedőt a házigazdák Zalotay Péter néhai főiskolai docens emlékének ajánlották, aki már a verseny alapításában is részt vett, és a hazai PLC-oktatás egyik kiemelkedő egyénisége volt. A negyedszázados, jubileumi PLC-verseny hatalmas iparági érdeklődés kíséretében zajlott. A nemes vetélkedés számadatai is elismerésre méltóak: 9 egyetem 14 szervezeti egységéből 71 hallgató, 29 kísérő oktatóval csatlakozott a megmérettetéshez, melyek közül két csapat határon túlról, Szabadkáról érkezett.

További részletek és képek:

http://news.uni-obuda.hu/articles/2019/04/29/hatalmas-iparagi-erdeklodes-kisereteben-zajlott-a-negyedszazados-jubileumi-plc-v

http://uni-obuda.hu/galeria?page=11, https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

 

Július 2-án nyílt meg a Kandó Kálmán Emlékkiállítás a Tavaszmező utca 17. I. emeletén. A kiállítás emléket kívánt állítani születésének 150. évfordulója alkalmából Kandó Kálmánnak, mint zseniális felfedezőnek, alkotónak, mint karunk névadójának, továbbá a Kandó, mint oktatási intézmény 120, mint felsőoktatási intézmény 50 éves történetének.

Különösen érdekes azon relikviákat, emlékeket, oktatással összefüggő anyagokat bemutató gyűjtemény, amelyeket volt diákok, hallgatók, a Kandó Kálmán Híradás- és Műszeripari Technikum volt diákjai gyűjtöttek össze és rendeztek kiállítássá.

A múltat és a jelent nagyon érzékletesen köti össze a kiállítás három szegmense: a technikumi idők, a Kandó Kálmán munkásságát bemutató tárlat és a főiskolai, egyetemi éveket érzékeltető fényképkiállítás.

További részletek és képek:

https://jubileum.uni-obuda.hu/content/kando-emlekkiallitasa-elete-munkassaga-kando-mint-oktatasi-intezmeny-1, https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

 

Július 10-én tartottuk a Jubileumi Diplomaátadó ünnepségetaz Erkel Színházban.A frissen végzett villamosmérnök hallgatók és az 50 éve a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán először végzett hallgatók ekkor vehették át diplomájukat, illetve aranydiplomájukat, állami és ipari vezetők, valamint az egyetem vezetése előtt. Az ünnepség keretében a jogelőd intézményben 60 éve végzettek gyémántokleveleit is átadtuk.

További részletek és képek:

https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

 

Nagy érdeklődés mellett rendeztük meg július 11-én a Magyar Vasúttörténeti Parkban a Kandó Emlékülést a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a Vasúttörténeti Park Alapítvány közös szervezésében. A rendezvényt 110 vendég tisztelte meg részvételével, köztük 50 cég képviselője. A rendezvényt Horváth Lajos, a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány kuratóriumi elnöke és Nádai László, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja nyitotta meg. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről Tóth Péter helyettes államtitkár köszöntötte az emlékülést, aki beszédében egyebek mellett fontosnak nevezte az új, korszerű tanterveket. L. Simon László, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke arról beszélt, hogy a műszaki terület nagy feltalálói, köztük Kandó Kálmán, ugyanúgy az ország kultúrájának kiemelkedő egyéniségei, mint a költők, írók, egyéb művészek. A továbbiakban volt Kandós hallgatók emlékeztek vissza iskolájukra, felelevenítették élményeiket és azokat az indíttatásokat, mely lehetővé tették sikeres pályafutásukat. Ipari partnerek részéről Ábrahám László, a National Instrument ügyvezető igazgatója a Kandóval való szoros együttműködésről beszélt. Több előadás hangzott el Kandó Kálmán életútjáról, munkásságáról, a Kandó, mint oktatási intézmény történetéről. Végül emléktábla avatás és koszorúzás következett, melyek további emlékeket állítanak Kandó Kálmánnak a kiváló mérnöknek, embernek.

További részletek és képek:

https://jubileum.uni-obuda.hu/content/kando-emlekules-magyar-vasuttorteneti-parkban-0, https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

 

Július 6-15. között tartottuk meg a Jubileumi XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetemet. A rendezvényre határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgatók érkeztek, Kárpátaljáról, a Felvidékről, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről.Egyetemünk oktatói, ipari és kutatóintézetek munkatársai érdekes szakmai előadásokat tartottak. A hallgatók számos szakmai és kulturális programon is részt vehettek.

További részletek és képek:

http://tamop422b.amk.uni-obuda.hu/index.php/projektek/nyari-egyetem,

http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/922-szekesfehervaron-jubilal-a-xxx-kando-kalman-nyari-egyetem

 

Szeptember 20-án rendeztük meg a Kandós Öregdiák találkozót. A Kandó több mint száz egykori hallgatója vett részt az intézmény öregdiákjainak első találkozóján a Tavaszmező utcai épület udvarán. A jó hangulat, a viszontlátás öröme, a Kandóhoz tartozás összetartó ereje mind azt mutatták, hogy él a „Kandós szellem”, szükség és igény van az ilyen találkozókra. Az eseményre meghívtuk volt diákjainkon túl ipari partnereinket, munkatársainkat és jelenlegi hallgatóinkat is. A rendezvényen beszédet mondott Kovács Levente, az egyetem rektora és Nádai László dékán. Mindketten kifejezték, hogy nagy szükség van volt diákjainkra és azokra a cégekre, ipari partnerekre, amelyeket ők képviselnek. A Hallgatói Önkormányzat képviselője és volt, az iparban sikeres volt hallgatók is szót kaptak. A rendezvény egyben alkalmat adott a Kandó Alumni alapjainak lerakására is.

További részletek és képek:https://jubileum.uni-obuda.hu/content/kando-oregdiak-talalkozo, https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

 

November 14-15-én rendeztük meg a XXXV. Jubileumi Kandó Konferenciát. A konferencia fókuszában ajubileum és a fiatal tehetségek bemutatása volt. A rendezők a hagyományos szakmai témák mellet kiemelt figyelmet szenteltek egyrészt a Kandó-jubileumhoz kapcsolódó témáknak, másrészt a fiatal, tehetséges hallgatók szereplésének.A Kandó-jubileum kapcsán több előadás Kandó Kálmán életének, munkásságának bemutatását szolgálta, valamint a Kandó, mint oktatási intézmény történetét dolgozta fel. Ezen túlmenően számos tudománytörténeti előadást is meghallgathattak az érdeklődők. A konferencián 4 szekcióban 83 előadás hangzott el, amelyek csaknem 200 szerző munkája nyomán jöttek létre. 35 témát hallgatók dolgoztak ki és adtak elő. Ezek egy részéből publikációk is születtek. A konferencián, a hagyományoknak megfelelően a Phd-hallgatók is bemutathatták kutatási témáikat, elért eredményeiket.A XXXV. Jubileumi Kandó konferencia sikere bizonyította, hogy milyen fontos a rendezvény a hagyományok őrzése, a Kandón folyó tudományos munka bemutatása, az ipari kapcsolatok erősítése és a jövő mérnökeinek bemutatkozása szempontjából. Idén először a XXXV. Jubileumi Kandó Konferencia keretében került lebonyolításra a IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferenciátis.

További részletek és képek:

http://kttk.kvk.uni-obuda.hu/node/33, http://uni-obuda.hu/galeria?page=7

 

A XXXV. Jubileumi Kandó Konferenciát követően november 20-21-én tartottuk a második alkalommal megrendezett IEEE CANDO EPE2019 nemzetközi tudományos konferenciát. A konferencián 42 előadás hangzott el 14 országból érkezett 113 szerző közreműködésével. A 2018-ban megrendezett első ilyen konferenciához hasonlóan az idei sikere is felülmúlt minden várakozást. A konferencia fókuszában az idén az energetikai és a vezérlési újdonságok szerepeltek. A konferencia hozadéka, hogy a különböző nemzetek kutatói, oktatói olyan kapcsolatba kerültek, mely biztosítéka lehet a további együttműködésnek, közös tudományos és kutatómunkának. A résztvevő Phd-hallgatók pedig betekintést kaptak más országok egyetemeinek oktatási és kutatási kínálatába. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a konferenciasorozatot folytatni kell.

További részletek és képek:

http://news.uni-obuda.hu/articles/2019/12/20/energetikai-es-a-vezerlesi-ujdonsagok-az-idei-nemzetkozi-kando-konferencian

http://kttk.kvk.uni-obuda.hu/node/34