XXXIV. Kandó Konferencia (Science in Practice)

Papers


Kandó Konferenciák a Tudomány Ünnepe keretében

Több tudományos konferenciát rendeztek az elmúlt hónapokban a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar szervezésében, hogy így pezsdítsék fel a tudományos életet, valamint tisztelegjenek a kar jogelődje alapításának idei ötvenedik évfordulója előtt. A Kandó vezetése a konferenciák szervezésével is hangsúlyozni szerette volna a mérnökképzés fontosságát, a villamosmérnök szakma nagyszerűségét. A rendezvények célja volt az is, hogy szélesítsék a kar külföldi kapcsolatrendszerét, valamint fokozottabban bevonják a hazai tudományos élet és az ipari partnerek képviselőit. A konferenciák lehetőséget adtak arra is, hogy az egyetem dolgozói, oktatói, hallgatói bemutathassák oktatási, kutatási eredményeiket, jövőbeli elképzeléseiket.

A kar Dr. Kádár Péter kezdeményezésére szervezte meg az első IEEE CANDO EPE 2018 (Conference AND workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering) nemzetközi tudományos konferenciát november 20-21-én az IEEE standardoknak megfelelő peer-review rendszeren alapuló konferenciamenedzsment alkalmazásával.

Az egyéves előkészítés eredményeként a konferencia sikere minden várakozást felülmúlt: 50 előadás hangzott el 135 szerző közreműködésével. A hazai résztvevők mellett Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Líbiából, Macedóniából, Németországból, Olaszországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából érkeztek előadók, k.ülönösen nagy érdeklődést mutatott Németország és Szlovákia.

Remélhető, hogy az IEEE CANDO EPE 2018 konferencia egy kezdet volt, amely bővülő, korszerű témaköröket magába foglaló konferenciasorozattá nőheti ki magát. A résztvevők nagy száma és a pozitív vélemények ezt valószínűsítik.

Régóta igény volt egy ilyen típusú rendezvényre a hagyományos Kandó Konferenciák mellett, ahol inkább gyakorlatias, fejlesztésorientált, ismeretterjesztő előadások hangzanak el.

A XXXIV. Kandó Konferenciát november 22-én rendezték meg, amely az oktatók, hallgatók és ipari partnerek ismerkedési, találkozási színtere is volt. Lehetőség nyílt a cégek bemutatkozására, kiállítások, konzultációk megszervezésére. A kar oktatási profiljába eső témákon felül érdekességgel szolgáltak a repüléstörténeti szekció érdekes előadásai.

Külön színfoltja volt a Kandó Konferenciának az annak részeként lebonyolított Science in Practice 2018 (SIP2018) program. A Science in Practice egy hat egyetem által szervezett nemzetközi konferenciasorozat állomása. A sorozat több mint 15 éve kezdődött, a házigazda szerepét mindig más egyetem tölti be. 2011-ben a Kandó már szervezett egy ilyen konferenciát és most ismét sorra került. A rendezvényen 53 előadás hangzott el majdnem 100 szerző közreműködésével.

A Science in Practice alapítói a németországi, würzburg-schweinfurti Alkalmazott Tudományok Főiskola, és a szintén német Brémai Főiskola, az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem, a Szabadkai Műszaki Főiskola, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, valamint az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara.

A konferencián elhangzó előadások, majd konzultációk lehetőséget teremtettek a napi kutatás-fejlesztési kérdések, feladatok megtárgyalására, az együttműködési lehetőségek áttekintésére és megalapozására, valamint közös kutatási, oktatási, pályázati lehetőségek felmérésére.

Az alapítók bővíteni szeretnék a résztvevő egyetemek számát. Felmerült a Kassai Egyetem bevonásának ötlete, melyet a jelen lévők egyöntetűen elfogadtak.

Az eddigi együttműködés az egyetemek között számos eredményt hozott. Ezt mutatja az is, hogy ezen oktatási intézmények kapcsolata ilyen sokáig töretlenül fennmaradt és minden remény megvan arra, hogy a jövőben is folytatódik.

A november 20-22 közötti konferencia-időszak jelentős állomás volt a Kandó tudományos életében, és bebizonyította, hogy a Kandó ismertsége, népszerűsége továbbra is fennáll, képes az innovatív, megújuló képességét a jövőben is fejleszteni. A tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy folytatni érdemes és szükséges a Kandó Konferenciákat.

Dr. Temesvári Zsolt
Szervező Bizottsági elnök